Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Lake District


Φθινοπωρινή νηνεμία, τοπίου και ψυχής..

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

parking


Φθινοπωρινό parking spot, με λίγη δόση παραμυθιού