Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

κόμμα; τελεία. και παύλα._

διαβάζουμε (και ξαναδιαβάζουμε) G. Orwell, Animal Farm

Κόμμα = Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.»
Εμμανουήλ Ροΐδης , Έλληνας πεζογράφος και κριτικός (1836-1904)
(thanks Tat:)
"No group of professionals meets except to conspire against the public at large."-- Mark Twain
(thanks Bryn:)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2009

φθινόπωρο

Σε τούτη δω τη γωνιά είναι που συνήθως κάθε χρόνο συνειδητοποιώ πως ήρθε το φθινόπωρο..